Misbruk av ID, Skatteetaten er bekymret.

Det er for enkelt å operere med falsk identitet, men Norge kan enkelt få bukt med problemene. Kriminelle kan operere med ett navn hos skatteetaten, ett hos Statens vegvesen og ett i banken uten at det...
Les mer

Kraftig økning i anmeldte voldtekter av barn

Antallet anmeldte voldtekter av barn fortsetter å øke i 2017, mens antallet voldtektsanmeldelser der fornærmede er over 14 år, er omtrent på samme nivå som i 2016. I 2017 ble det anmeldt 1968 voldtekt...
Les mer

Dataproblemer hos politiet

Store dataproblemer hos politiet fører til at flere av politiets datasystemer er nede over hele landet. Det fører blant annet til lange passkøer flere steder. Politiet har IKT-problemer som berører fl...
Les mer

Ønsker ungdomsfengsel for de verste unge lovbryterne

Flere barn under 15 år begår grov vold og narkotikalovbrudd i hovedstaden, men blir ikke straffet grunnet alder. Politiet ønsker derfor ungdomsfengsel. 263 unge lovbrytere har det siste året blitt anm...
Les mer

Gjengangere

Unge gjengangere skal følges tettere (Politi.no)Tirsdag 8. mai 2018 ble den årlige Salto-rapporten om ungdomskriminalitet i Oslo presentert. Rapporten utarbeides årlig i samarbeid mellom Oslo kommune ...
Les mer