Knivbruken øker i Oslo

Økning i anmeldte knivtrusler i Oslo Siden 2013 har det vært en økning på 34,1 prosent i antall anmeldte saker som handler om trusler med kniv. Tallet økte fra 179 i 2013 til 240 i fjor, viser Oslo-politiets statistikk for 2018. I den samme perioden har antallet anmeldte forhold for unge mellom 10 og 22 år som har truet med kniv, nesten doblet seg, fra 40 til 78. Politimesteren er mest bekymret over utvik...
Les mer

Svensk politi beklager at Norge ikke er med på listen i det nordiske FAST samarbeidet

FAST-gruppa i Sverige er kritisk til at norske Kripos ikke deltar i nordisk etterlysningsliste. Tidligere denne uka slapp politinettverket ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams) en nordisk liste over personer som er etterlyst for en rekke alvorlige forbrytelser. Lista inneholder tolv menn som politiet mener står bak alt fra drap til omfattende økonomisk kriminalitet, og som kan oppholde...
Les mer

Mediene misfornøyd med politiets kommunikasjon på Twitter

Annenhver journalist mener kommunikasjonen med politiet etter blitt enda dårligere etter at Twitter ble tatt i bruk som kanal. Det kommer frem i en omfattende undersøkelse blant norske journalister, melder fagbladet Journalisten. Før Twitterble tatt i bruk som politiets kommunikasjonskanal ut til offentligheten, mente 18 prosent av de spurte at kommunikasjonen med politiet var dårlig eller svært dårlig. N...
Les mer

Oslo-politiet vil gjøre det enklere å fengsle unge under 18 år

Dagens straffereaksjoner for ungdom mellom 15 og 18 år egner seg ikke for alle, mener Oslo-politiet. De vil at unge multikriminelle skal straffes hardere enn i dag. Volden øker blant ungdom i Oslo. Antall unge gjengangere er nesten doblet på to år. Samtidig har Oslo-politiet erkjent at de står overfor en stor utfordring når det gjelder gjengkriminalitet, med Young Bloods i spissen. I dag er samfunnsstraff...
Les mer

Overgrepsnettverk avdekket, 36 personer pågrepet

Siden Oslo-politiet startet Operasjon Infinity i juni 2016 er blant andre en advokat, en sykehuslege, en politiker og en kunstner avslørt. På fritiden, men også i arbeidstiden, gikk flere av mennene jevnlig inn i i chat-forumer med straffbart innhold. I 2018 registrerte E-sporavsnittet til Oslo-politiet at nærmere 4400 unike IP-adresser lastet ned overgrepsmateriale i Oslo-området. Tilsammen lastet de ned...
Les mer

Ber politifolk stå lenger i jobb

Politi-politiker ber politifolk stå lenger i jobb Hun har vært politi i store deler av sitt arbeidsliv. Nå sitter Guro Angell Gimse (H) på Stortinget og krever at egen regjering sørger for at politifolk står lenger i jobb. Det faller ikke i god jord. Jeg er 47 år og opplever det som meningsløst at jeg skal kunne gå av som politi om ti år med full pensjon og så kunne gå rett over i annen fulltidsjobb. Poli...
Les mer

Svensk/norsk spesialpoliti i nytt samarbeide

(Etterlyst) Den svenske og norske regjeringen har signert en avtale om operativt politisamarbeid ved terrorhendelser og grov kriminalitet. Avtalen som er signert innbærer at Politiets beredskapstropp, som er norsk politis spydspiss i skarpe situasjoner, skal kunne bistå svensk politi ved store og alvorlige hendelser. Tilsvarende skal svenskenes beredskapstropp - Nationelle Insatsstyrkan - kunne bistå nors...
Les mer
Leverandører