Svensk/norsk spesialpoliti i nytt samarbeide

(Etterlyst) Den svenske og norske regjeringen har signert en avtale om operativt politisamarbeid ved terrorhendelser og grov kriminalitet. Avtalen som er signert innbærer at Politiets beredskapstropp,...
Les mer

Tar kontroll over norske IT systemer

Utenlandske kriminelle tar kontroll over norske IT-systemer Nasjonal sikkerhetsmyndighet(NSM) opplever stadig oftere at trusselaktører tar over IT-systemene til tilfeldige norske virksomheter for å et...
Les mer

Misbruk av ID, Skatteetaten er bekymret.

Det er for enkelt å operere med falsk identitet, men Norge kan enkelt få bukt med problemene. Kriminelle kan operere med ett navn hos skatteetaten, ett hos Statens vegvesen og ett i banken uten at det...
Les mer

Kraftig økning i anmeldte voldtekter av barn

Antallet anmeldte voldtekter av barn fortsatte å øke i 2017, mens antallet voldtektsanmeldelser der fornærmede er over 14 år, er omtrent på samme nivå som i 2016. I 2017 ble det anmeldt 1968 voldtekte...
Les mer

Dataproblemer hos politiet

Store dataproblemer hos politiet fører til at flere av politiets datasystemer er nede over hele landet. Det fører blant annet til lange passkøer flere steder. Politiet har IKT-problemer som berører fl...
Les mer