Hva skjer i Vest politidistrikt?

Før man kjenner den hele og fulle sannhet skal vi være varsomme med å gå hardt ut. Hvis derimot det VG skriver om Vest Politidistrikt og Bergen medfører riktighet, så er dette mildt sagt ille. Det at politiet ikke prioriterer den jobben de er satt til og har plikt til å gjøre er og blir helt uforståelig. Slikt skal ikke skje i Norge.

Vi velger å tro at norsk politi fortsatt har en høy stjerne hos folk flest, noe som selvsagt også er helt avgjørende for godt politiarbeid. I motsatt fall kan konsekvensene bli dramatiske, ikke bare for Vest politidistrikt og Bergen, men for oss alle. Tilliten til publikum er og blir helt avgjørende.

Alt tyder på at det som nå rulles opp i Bergen er svært alvorlig og i tillegg ulovlig. Politiet skal alltid gripe inn, mot nær sagt alle former for kriminalitet og absolutt i de tilfeller der det er snakk om grov kriminalitet.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har også vært tydelig på dette og gitt klar beskjed om at grov narkotikakriminalitet skal prioriteres. Det har ifølge varsleren blitt avfeid av politiledelsen i Bergen som «politikerprat». Dette er ubegripelig og fjernt fra all rettsoppfatning og samfunnsmoral.

Ledelsen i Bergenspolitiet har et stort forklaringsproblem og ondet bør røskes opp fra roten så raskt som mulig.

La oss bare håpe, både for politidistriktets skyld og hele politi-Norge at dette blir tatt tak i. Politiet kan ikke tillate en ukultur hvor jakten på kjeltringer nedprioriteres på grunn av manglende ressurser. Hvis det er der problemet virkelig ligger, bør man snarest fokusere på løsninger og ikke mangler. Utfordringene må tas med de bevilgede myndigheter, gitt det rette bildet og få på plass det som er nødvendig for å gjøre et godt politiarbeid. Alt annet blir håpløst.

Per Brubakken

Redaktør

.