Nye politibiler

Da politiet skulle velge nye politibiler hadde BMWs flaggskip for svak motor. Da trimmet BMW opp testbilen uten å betale avgiften på flere tusen kroner.

(VG) Ett av kravene for å kunne levere patruljebiler til politiet er at motoren yter 0,11 hk pr kilo bil. Dette kravet klarte ikke BMW 520d. Den var rett og slett for tung for sine 190 hestekrefter. Men i stedet for å nøye seg med å levere inn en tilgjengelig sterkere bil, valgte BMW en mer kreativ løsning.

Gjennom å modifisere bilens motorelektronikk og bytte ut noen deler, fikk den bayerske bilgiganten presset 15 ekstra hestekrefter ut av den 2,0 liter store dieselmotoren.

Spesial: Her er politiets vurderinger av politibilkandidatene og VGs gransking

Men en slik trimming er ikke uproblematisk i avgiftsorganiserte Norge. Hver eneste hestekraft har sin pris, og på dette kraftnivået er det en høy pris. BMW skulle derfor betalt over 37 000 kroner for å trimme opp bilen politiet skulle testkjøre.

BMW selv beregner ifølge dokumentene VG har fått innsyn i, at den trimmede varianten utløser en engangsavgift på 229.521 kroner. En vanlig 190 hk sterk variant av den samme bilen har ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken en engangsavgift på 191.665 kroner, en forskjell på 37.856 kroner.

Les også: Her er de nye BMW politibilene

Ifølge Vegdirektoratet ble imidlertid det aldri meldt inn til dem at bilen politiet testet på Rudskogen og kjørte på landeveien fra Politiets Fellestjenesters (PFT) lokaler på Jaren på Hadeland til motorsportssenteret, var trimmet.

-e Det er ingen informasjon om noe powerkit på denne bilen. Vi har dobbeltsjekket og bilen har aldri ligget inne med noe annet enn 140 kW (190hk) i vårt system. Hvis det er slik at effekten er økt på denne er det en endring som er ulovlig. Den er ikke innrapportert og godkjent av oss, sier Espen Andersson, avdelingsdirektør ved Vegdirektoratets seksjon for kjøretøy.

Bilen det er snakk om, en BMW 520 xDrive, endte opp med å vinne hele anbudsprosessen. Dette er bilen som norsk politi anslår at de kommer til å kjøpe inn for rundt 400 millioner kroner de neste fire årene.

I anbudspapirene forklarer BMW at de har valgt en trimmet variant av bilen som originalt leverer 190 hestekrefter.

Les også: VW vurderer å droppe politiet

BMW: Det ble ikke innrapportert effektøkning

Andersson forklarer at data fra deres registre skal være riktig og det skal ikke være noe «smutthull» som gjør at effekten lovlig kan være noe annet enn det som står der.

BMW Norge medgir at de ikke har meldt inn trimsettet som var tatt i bruk på den konkrete bilen.

«Bilen som ble brukt i selve testen som varte i en uke ble ikke rapportert inn med økt effekt. Powerkitet ble tatt ut av bilen umiddelbart etter at testen var gjennomført. BMW Norge hadde muntlig kontakt med både Toll og avgiftsmyndighetene og Statens vegvesen i forkant, men fikk ingen avklaring på hvordan en midlertidig innrapportering av effektøkning skulle håndteres. Statens vegvesen ga beskjed om at de ikke ville oppdatere bilens spesifikasjoner så lenge avviket var under 10 prosent, noe det var i dette tilfellet», skriver BMWs markedsdirektør Christian Gottschalk i en SMS til VG.

Eksperter om politianbudet: Kan ha brutt loven

Han presiserer at det er snakk om et lovlig powerkit levert av BMW AG.

-g Enhver effektendring på en bil skal meldes inn til oss. Det må skyldes uvitenhet om de ikke har fått med seg det. Den såkalte «10-prosentregelen» som det henvises til brukes der vi mistenker en trimming og måler bilen på en av våre trafikkstasjoner, sier Andersson i Vegdirektoratet til VG.

I et notat har de sagt at når det på grunn av naturlig variasjon på effekt innen en motorvariant og mulig misvisning ved målingen, skal de ha et slingringsmonn på 10 prosent.

-g Det er ikke slik at bransjen kan spekulere i dette. I tilfeller der det er påmontert trimsett fra fabrikken er det jo beviselig utført en effektøkning som utløser meldeplikt til oss, sier Andersson.

Les også: Politiet byttet ut skinnjakkene etter over 20 år

Vegdirektoratet: Tynn unnskyldning

Til BMWs påstand om at denne informasjonen om praktiseringen av avgiftsreglene ved trimming ble muntlig gitt av myndighetene selv har han følgende kommentar.

-n Dette blir en for tynn unnskyldning. BMW selger som en av få importører slike trimsett. Da må en kunne forvente at de vet hvilke regler som gjelder for dette. Det er vanskelig å vite i ettertid hva som er sagt i en samtale over telefon. Dersom de har ringt en saksbehandler hos oss og fått feil informasjon er det selvfølgelig beklagelig. Men en så stor aktør burde uansett ha undersøkt dette grundigere enn kun ved en rask telefonsamtale, sier avdelingsdirektøren i Vegdirektoratet.

BMW Norge kommer nå til å ta kontakt med myndighetene for å sørge for at riktig effektavgift på det midlertidig monterte trimsettet blir innbetalt.

VGs Astrid Meland kommenterer: Fint skal det være

Bransjen fraråder trimming

Norges Bilbransjeforbund fraråder på et generelt grunnlag trimming av biler.

-g Så langt vi kjenner til tilbyr ingen importører eller forhandlere i Norge slik trimming av biler, de modellene og motoralternativene som tilbys står i bilmerkenes offisielle prislister. Det er det en grunn til. Trimming kan ha konsekvenser både for bilen rent teknisk sett, for garantier og så videre. Derfor fraråder vi på et generelt grunnlag denne type trimming, sier administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund, Stig Morten Nilsen.

De var ikke kjent med at BMW på importørens nettsider har tilbudt slike powerkit.

Politiets fellestjenester (PFT) var også klar over at bilen de prøvekjørte hadde blitt trimmet opp til 205 hestekrefter samtidig som den i vognkortet sto registrert med bare 190 hestekrefter.

-g Trimsettet ble satt inn og tatt ut. Chiptuning er et negativt ladet ord, men dette er et egenutviklet system som ivaretar utslipp, garantier og så videre. Akkurat på testbilen forutsatte vi at alt var innenfor regelverket, sier fagleder hos PFT, André Laskerud.

De viser til at BMW Norge i anbudet har beregnet inn økningen i engangsavgiften.

For avgiften på bilen skal bli riktig ved en slik såkalt ombygging/nybygging leverer Statens vegvesen tekniske data fra motorvognregisteret til skatteetaten (tidligere tollvesenet) elektronisk, som de beregner avgift på grunnlag av.

Når et originalt trimsett fra bilprodusenten er benyttet må også bilen inn til ny godkjenning, ifølge Andersson.

-g Dokumentasjonen som følger settet, og som da skal gjelde for aktuell bil, må inneholde nok informasjon til å godkjenne bilen etter. Det vil si dokumentasjon på at bilen klarer de tekniske kravene for det som er endret, som for eksempel avgass, støy, motoreffekt samt nye tekniske data på dette, sier avdelingsdirektøren.

Mercedes-importør reagerte på trimmet BMW

Ingen av de andre anbudsdeltagerne stilte med trimmede biler. Flere reagerte i etterkant på at BMW fikk stille med en trimmet bil. Blant annet stilte importøren av Mercedes, Bertel O. Steen, seg undrende til hvordan de kunne stille med en bil som ikke var tilgjengelig på BMWs prislister. Dette går frem av et skriftlig referat fra et møte med politiet i etterkant av anbudsprosessen.

I politiets skjemaer for innlevering av anbud sto nemlig formuleringen «prisliste fratrukket avgift.» Bilen med denne motoriseringen eksisterer heller ikke i Opplysningsrådet for Veitrafikken sin database over alle registrerte modeller i Norge. PFT sier i sitt svar at det ikke har vært meningen å stille krav om at tilbudt kjøretøy måtte være på tilbyders prisliste.

-g I konkurransedokumentene sto det at man måtte oppgi bilens listepris minus engangsavgifter. Dette forsto vi som at tilbudte kjøretøy må finnes som alternativ i en offisiell prisliste, sier kommunikasjonsdirektør i Mercedes-Benz Norge, Christoffer Nøkleby.

-g Det er en innkjøpsfaglig vurdering som er gjort med tanke på å godkjenne denne bilen, sier avdelingsdirektør for materiell og logistikk hos PFT, fagleder André Laskerud.

-g I offentlige anbud er det en forutsetning for oss at kriteriene er tydelige og realistiske og at det derigjennom åpner for en sunn konkurranse på like vilkår hvor flest mulig tilbydere kan konkurrere. Dersom man åpner for «kreative» - og ikke nødvendigvis innovative - løsninger, kan det medføre at disse forutsetningene endrer seg og at man ikke får en sunn konkurransesituasjon, sier administrerende direktør Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund.