Nye Politihelikoptre

(Politi.no)Prekvalifiseringen av tilbydere til nye politihelikoptre er godt i gang. Politiet skal kjøpe nye helikoptre basert på Politidirektoratets forslag til helikopterkapasitet på Østlandet og Oslo-området.

Dette er en konkret oppfølging av Gjørv-rapportens anbefaling om å sørge for en robust helikoptertjeneste i Oslo og det sentrale Østlandsområdet.

To nye helikoptre

-Politidirektoratets forslag var kjøp av tre nye helikoptre for å erstatte dagens aldrende helikopter og samtidig kunne ha egen transportkapasitet. Det ville også bidra til økt robusthet og mer forutsigbart vedlikehold. Det er nå politisk besluttet at politiet i første omgang skal anskaffe to nye helikoptre og ha et tredje helikopter som opsjon. Dette er likevel svært gode nyheter og Politidirektoratet vil arbeide videre for at opsjonen på det tredje helikopteret blir løst ut så raskt som mulig, sier avdelingsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

Forventet levering 2019

Politidirektoratet har formelt blitt gitt i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å iverksette anskaffelsen. Oppdraget med å gjennomføre selve anskaffelsen er gitt til Politiets fellestjenester med bistand av Oslo politidistrikt ved Politiets helikoptertjeneste. Deretter vil det være en sammenhengende prosess fram til kontraktsignering sensommeren 2017. Produksjon og klargjøring av helikoptrene vil ta 1½ til 2 år, og forventet levering er i 2019.

Flere helikoptre

Omfanget av kontrakten som nå utlyses i prekvalifiseringen kan i korte trekk oppsummeres til å være anskaffelse av to helikoptre som skal kunne konfigureres for overvåkning, observasjon (dagens oppdrag), transport og innsetting av personell. I kontrakten skal også vedlikehold, reparasjon, logistikk og opplæring inngå. Som tidligere nevnt er det en opsjon på et tredje helikopter, i tillegg vil det være en ytterligere opsjon på tre helikoptre for eventuell erstatningshelikopter eller en eventuell framtidig utvidelse av helikoptertjenesten. De nye helikoptrene skal opereres fra base i nærheten av Oslo.