Ønsker bevæpnet politi

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener norsk politi bør bære våpen for å kunne stanse jihadisitiske terrorister raskere.

Det er konklusjonen i sikkerhetstjenestens høringssvar til bevæpningsutvalgets utredning som ble lagt frem i mars år.

-g De senere årene har vi sett en endring i «modus operandi», operasjonsmønsteret, til jihadistiske terrorister som har forøvet terror på europeisk jord., sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til VG.

-g Endringen gjør at vi mener det er nødvendig med rask og umiddelbar respons fra politiet hvor man unngår tidstapet ved å for eksempel måtte løpe til en bil for å låse ut et våpen, kle på seg våpen for så å løpe tilbake til den handlingen som er i ferd med å utøves.

Bjørnland påpeker at disse terroristenes ofte bruker enkle virkemidler som bil, øks, kniv eller skytevåpen.

-: Det er også personer som har martyrintensjoner. De går inn i det med en forventning om at de skal død. De går ikke inn i en terrorhandling for å ta gisler eller begynne å forhandle. De gjør det for å møte døden og ta med seg flest mulig. Vi mener utviklingen viser at bevæpnet gatepoliti har evne til å skadebegrense og stanse gjerningspersoner før de dreper flere, sier PST-sjefen og bruker terrorangrepet i Åbo i Finland som et eksempel

Kritiserer utvalget

I høringsuttalelsen kommer PST også med kraftig kritikk av utvalgets beskrivelse av terrortrusselen, som de mener «ikke samsvarer med virkeligheten slik PST kjenner den».

Utvalget konkluderer i sin utredning med at det er mindre terror i Norge nå enn tidligere.

-g Vi mener det er feil å trekke inn separatistisk terror som er forøvet av ETA, IRA eller terrorister som kjemper for frigjøring av Korsika i statistikkgrunnlaget. Den typen separatistisk veldig lokalt forankret terror har aldri hatt noen betydning for trusselbildet i Norge, sier Bjørnland.

-g Jihadistisk terror er grenseoverskridende, ideologiske motivert, har Vesten i sitt fiendebilde og er sånn sett mye mer relevant for Norge enn det IRA eller ETA noen gang har vært. Det å si at det er tryggere i Norge nå enn det har vært før ved kun å se på antallet terrorhendelser det tenker vi blir feil, fordi man egentlig sammenligner epler og pærer.

Les også: Seks politimenn straffet for vådeskudd

Bjørnland mener bevæpning av politiet kan bidra til å skape mer tillit i befolkningen.

-g Det er avgjørende for befolkningens tillit til politiet at de ser at politiet er i stand til å reagere umiddelbart på hendelser som oppstår, og at de har de maktmidlene de behøver. Et av læringspunktene etter 22. juli er nettopp det at man også må se fremover og ta høyde for verste falls-scenarier når man bygger grunnberedskap.

Våpen-nei fra utvalg

Seks av de sju medlemmene i det såkalte bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet. Beredskapstroppens tidligere leder, Anders Snortheimsmoen, utgjorde mindretallet, og mener politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.

Utredning er nå ute på høring frem til 1. desember, men flere instanser har allerede avgitt sine svar.

Tidligere i november meldte TV 2 at tre av landets tolv politidistrikter mener politiet bør få bære ladde våpen til daglig. I tillegg ønsker to politidistrikter en ny modell, hvor politiet bærer pistol, men oppbevarer magasiner og ammunisjon i beltet. De resterende politidistriktene ønsker ikke generell bevæpning, men videreføring av dagens ordning, med lagring av våpenet i patruljebilene.

Oslo-ja

Oslos politimester, Hans Sverre Sjøvold, uttalte i slutten av oktober at han har snudd i synet på bevæpning. Nå mener han politifolk må ha våpenet ved hofta.