Operasjon Dark Room - Norgeshistoriens største overgrepssak

Politiet på Romerike har til nå avdekket 34 nye brukerprofiler og 35 utenlandske navn i arbeidet med overgrepssaken Dark Room melder TV2.

På Romerike ble det satt ned en egen gruppe på ti personer til å jobbe med saken som startet på Vestlandet.

Ifølge Aftenposten kan saken, som allerede omtales som Norges største overgrepssak, bli meget omfattende når flere politidistrikter får etterforsket den.

Vi så tidlig at dette kom til å bli et tidkrevende og omfattende arbeid. Vest politidistrikt hadde gjort et grundig forarbeid, så vi måtte avsette de nødvendige ressursene for å følge opp dette skikkelig, sier politiadvokat Kristine Kiær i Øst politidistrikt. Hun leder spesialgruppen som ble opprettet da politiet på Romerike fikk sendt over fire saker knyttet til operasjon Dark Room.

Spesialgruppen har underveis avdekket en rekke nye overgrepssaker. Det har ført til at ytterligere 11 personer er identifisert og anmeldt. I tillegg er 35 saker sendt over til Kripos fordi kontaktene er bosatt i utlandet.

Til sammen har vi klart å identifisere 34 nye brukeridentiteter. Vi har brukt mye ressurser på dette fordi vi så at mange av chattedialogene går over lang tid og det kommer oppfordringer til svært alvorlige straffbare handlinger, sier Kiær.

Blant de 51 mennene som først ble tatt i norgeshistoriens største overgrepssak, var en lærer, en barnehageansatt, en jurist og flere andre høyt utdannede menn.

Etterlyst, 23.11.2016