Politiet vokser

Det blir flere ansatte i politiet, viser tall fra Politidirektoratet.

(Politi.no)Ifølge fersk statistikk som viser dekningsgrad og bemanningstall er det nå 15.483 ansatte i politidistrikt og særorgan. Tas ansatte i PST med i statistikken, er det over 16.000 ansatte. Dekningsgraden er jevnt stigende, og er nå på 1,72 pr. 1.000 innbygger.

Nye får jobb

Nyutdannede får jobb, men som i tidligere år tar det noe tid å få fast ansettelse. 59,5 prosent av studentene som gikk ut av Politihøgskolen med bestått eksamen i år har stilling i politiet. 1,6 prosent av dem har fast stilling. Samme tall for kullet som gikk ut våren 2015 er 95,1 prosent med stilling i politiet. 52 prosent med fast ansettelse.

Størst vekst i distriktene

Aldri før har det vært så mange ansatte i politiet, og veksten er størst i politiårsverk. En ny rapport fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser at politiet i perioden 2009 til 2015 fikk 2104 flere ansatte. Ved utgangen av 2015 var det 15.561 ansatte i politietaten, hvorav 9.247 var lønnede politiårsverk i politidistrikt og særorgan. - Det er gledelig å se at vi blir flere, og at veksten er størst blant politiutdannede i distrikt og særorgan, sier HR-direktør Karin Aslaksen i POD.

POD styrket

Difi-rapporten viser at politietaten har et relativt lite direktorat, sammenlignet med andre store etater. Men også Politidirektoratet er styrket de siste årene. - POD har vært gjennom en strategisk styrt oppbygning i perioden 2013-2015 for å sikre at direktoratet har riktig kompetanse til å lede og utvikle politiet, sier Aslaksen.

Etterlyst, red. Per Brubakken