Politistudentene

Politihøgskolen i Oslo er landets femte mest populære studie, rangert etter hvor mange som har søkt studiet på førsteplass. I fjor lå PHS på fjerdeplass, men tidligere i vår ble det klart at færre søkte seg til politiutdanningen i år enn i fjor.

Jus-studiene er landets mest populære. Jus-master i Oslo troner øverst på listen, mens jus-studiene i Bergen er nummer 3.

På landsbasis har 3193 av søkerne ved PHS søkt PHS som førstevalg. Det er 720 studieplasser som skal fordeles. Ved PHS er kvinneandelen blant søkerne 45,8 prosent generelt, men ser man spesifikt på de som har søkt PHS som førstevalg, synker kvinneandelen til 41,9 prosent på landsbasis.

Antallet søknader med PHS som første valg, fordelt på studiested (antall kvinner)

· Stavern: 718 (322)

· Bodø: 651 (224)

· Oslo: 1502 (621)

· Kongsvinger: 322 (130)

· Totalt: 3193 (1337)

Topp 10 studier i Norge (antall søkere med studiet som førstevalg)

1. Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, høst UIO (1834)

2. Siviløkonomutdanningen NHH (1773)

3. Rettsvitenskap UIB (1744)

4. Sykepleierutdanning, Oslo HIOA (1645)

5. Politiutdanning, Oslo PHS (1502)

6. Sykepleier, Trondheim NTNU (1273)

7. Sykepleierutdanning UIS (940)

8. Medisin, Oslo, profesjonsstudium, høst UIO (934)

9. Arkitekt AHO (923)

10. Sykepleie, Bergen, bachelor HVL (902)

Kilde: Samordnaopptak