Svart arbeid er kriminelt

Flere og flere nordmenn sier «Ja, takk» til arbeid uten skatt. Useriøse, kriminelle firmaer ser det og etablerer seg her. Arbeidsmarkedet blir brutalisert, arbeiderne underbetalt og staten taper skatteinntekter. Den norske velferdsstaten står i fare. Dette hevdet nylig Bente Stein Mathisen, stortingsrepresentant,til Adresseavisen.

I Adresseavisen kunne vi lese om utenlandske arbeidere som bodde under svært kummerlig forhold og måtte bruke kjellergulvet som toalett. Det var åtte personer som bodde der, og de skylte gulvet med vann mellom besøkene.

For et par år siden ble en ung litauer ufør etter å ha blitt utsatt for en alvorlig arbeidsulykke på et byggeprosjekt i Bærum. Uryddige avtaler, ingen arbeidsforsikring og flere underleverandører førte til at ingen tok ansvar for det som skjedde. Den uføre litaueren burde ha fått erstatning for lenge siden, men har blitt en kasteball i rettssystemet.

Samarbeid mellom offentlige etater

Regjeringen ønsker å få bukt med arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Samarbeidet mellom de ulike kontrolletatene er helt avgjørende. Politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet må ha tett kontakt for å komme dette til livs. I 2015 ble det etablert lokale enheter for å bekjempe denne formen for kriminalitet. Bergen, Stavanger og Oslo var først ute. Året etter ble tilsvarende sentre åpnet i Trondheim og Kristiansand. Her jobber medarbeidere fra Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten sammen for å gjennomføre felles tilsyn, veiledning, og kontroll av utvalgte bransjer. Alt tyder på at tiltaket virker!

Tøffere kontroll

I 2015 kontrollerte de lokale enhetene om lag 1500 virksomheter med rundt 5700 arbeidstakere. Etatene har levert en felles rapport om innsatsen. Det viser seg at innsatsen mot arbeidslivskriminalitet har hatt stor effekt. Det er gjennomført 12 større aksjoner, i hovedsak i bygg og anlegg, men også inne bilpleie, bilverksteder og utelivsbransjen. Gjennom systematisk arbeid er om lag 30 kriminelle aktører satt helt ut av spill. 36 personer har blitt utvist fra Norge og 80 personer har blitt vist bort fra arbeidsplassen etter kontrollene.

Færre underleverandører

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet består av en rekke tiltak. Det er blant annet fremmet forslag om at det kan stilles krav om maksimalt to nivå av underleverandører på kontrakter innen Bygg, Anlegg og Renhold. Et annet tiltak er at offentlige oppdragsgivere som hovedregel skal stille krav om bruk av lærlinger.

Arbeidslivskriminaliteten er blitt mer omfattende. Den er blitt grovere, mer profesjonell og vanskeligere å avdekke. Derfor må arbeidet mot denne type kriminalitet ha topp prioritet med stadig nye virkemidler. Skal vi lykkes, er vi avhengig av at myndighetene, partene i arbeidslivet og bedriftene samarbeider. Vi må sammen jobbe for at nordmenn endrer holdning og takker nei til tilbud om svart arbeid!