Svensk politi beklager at Norge ikke er med på listen i det nordiske FAST samarbeidet

FAST-gruppa i Sverige er kritisk til at norske Kripos ikke deltar i nordisk etterlysningsliste.

Tidligere denne uka slapp politinettverket ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams) en nordisk liste over personer som er etterlyst for en rekke alvorlige forbrytelser.

Lista inneholder tolv menn som politiet mener står bak alt fra drap til omfattende økonomisk kriminalitet, og som kan oppholde seg i Sverige, Finland eller Danmark. Dette er personer politiet trenger allmennhetens hjelp for å finne, da de har prøvd alle andre metoder.

Norge er ikke med på listen, noe Olof Fredriksson i FAST-gruppa i Sverige synes er veldig synd.

Han er politi i FAST-gruppa - i nasjonal operativ avdeling.

- Norge er et viktig land for oss, og er det landet vi tar flest svenske etterlyste. Det er klart at vi mister mange når Norge ikke er med, sier han til Dagbladet.

Fredriksson jobber med personer som er etterlyst for grov kriminalitet, som drap, seksuallovbrudd og grovt bedrageri.

- I denne kategorien tar vi rundt 15 personer i Norge årlig. Men det blir enda flere om vi tar med mindre alvorlige forbrytelser.

Han forteller at de seinest pågrep en mann som var mistenkt for drap i Sverige i Oslo tidligere denne uka. Mannen var ikke med på den aktuelle etterlysningslisten fordi de klarte å lokalisere ham med politimetoder.

Fristed Det var i 2016 at de nordiske landene gikk sammen og startet ENFAST for å jobbe tettere sammen om etterlysningssaker. Bakgrunnen var at de så at mange rømte til nabolandene.

- Vi ser at Norge er populært for svensker og omvendt. Det er nært, få grensekontroller, lett å finne jobb og ikke veldig ulikt språk. Det samme med Danmark og Finland.

Norge er med i ENFAST, men er, som eneste land i nettverket, ikke med i listen.

Vi samarbeider godt med Norge ellers. Men vi frykter at personer som gjemmer seg for politiet nå ser at Norge ikke er med på etterlysningslista og at flere vil reise dit. I tillegg vil de som allerede gjemmer seg der, kanskje fortsette med kriminalitet. Norge velger å bli et fristed for etterlyste kriminelle, sier Olofsson.

Han er tydelig på at samarbeidet mellom de nordiske landene fungerer godt, men at han synes det er svært synd at Norge ikke deltar i etterlysningskampanjen.

- Det er synd når man tenker på hva det kan gi for samfunnet, at kriminelle etterlyst for grov kriminalitet må sone for sine handlinger.

- Rakk ikke være med

Ida Dahl Nilssen, kommunikasjonssjef i Kripos, understreker overfor Dagbladet at disse personene allerede er etterlyst via Interpol.

- Norge er ikke noe fristed for etterlyste kriminelle. Vi har et godt samarbeid, og har ansatt flere på Kripos for å jobbe med etterlyste personer, og det pågripes jevnlig personer som følge av samarbeidet i norden, sier hun.

Nilssen forklarer at Kripos ikke har sagt nei til å være med på lista, men at de ikke rakk å ta vurderingen i tide.

- Vi har rett og slett ikke gått gjennom hva en slik liste vil innebære, og trenger mer tid for å vurdere dette. Det kan være juridiske problemstillinger, men det er også en vurdering som må tas sammen med politidistriktene som eier etterlysningene, forklarer hun.