Gjengangere

Unge gjengangere skal følges tettere

(Politi.no)Den årlige Salto-rapporten om ungdomskriminalitet i Oslo for ble presentert. Rapporten utarbeides årlig i samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt, og viser en økning i ungdomskriminaliteten de siste årene.

- Kriminaliteten generelt holder seg på et jevnt, lavt nivå, men vi ser en stor økning i barne- og ungdomskriminaliteten, og den tar vi på største alvor, sier politimester Hans Sverre Sjøvold.

På grunn av denne situasjonen styrker Oslo politidistrikt seg med 71 nye stillinger. De fleste av disse stillingene skal drive med forebyggende arbeid. Politiet øker sin tilstedeværelse i de berørte bydelene med dedikerte forebyggere, og gjennom bruk av fire mobile politiposter. I tillegg styrkes etterforskningsarbeidet.

- Vi jobber for raskere og tydeligere reaksjoner overfor denne gruppen av få unge som begår flere lovbrudd, når lovbrudd blir begått. Vi har stor tro på at vi nå skal kunne lykkes med vår del av jobben, sier politimester Sjøvold.

Oppretter prosjekt rettet mot gjengangere

Byrådslederen og politimesteren styrker nå samarbeidet og setter i gang med en målrettet innsats rettet mot gjengangere under 18 år. Dette vil arbeidet vil inngå i Salto-samarbeidet.

- Disse gjengangerne, som har blitt anmeldt for fire straffbare forhold eller mer i løpet av ett år, utgjør 151 ungdommer av 50.000 mellom 10 og 17 år i Oslo. Dette utgjør 3 promille av unge i Oslo, men de stod for 37 % av den registrerte kriminaliteten for denne aldersgruppa. Det er disse ungdommene vi retter denne presise innsatsen mot, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Målet med prosjektet er at både politiet og kommunen har god nok informasjon og tett nok oppfølging av de unge kriminelle gjengangere, og sikrer en systematisk individuell oppfølging av politiet, i bydelene der de bor, av foreldene, på skolene, på fritidsklubber, i kriminalomsorgen, av helsetjenester og av foreldre.

- Skal vi lykkes med ungdommen vår her i Oslo, må hele samfunnets verktøykasse tas i bruk, sier politimester Sjøvold.