Knivbruken øker i Oslo

Økning i anmeldte knivtrusler i Oslo

Siden 2013 har det vært en økning på 34,1 prosent i antall anmeldte saker som handler om trusler med kniv. Tallet økte fra 179 i 2013 til 240 i fjor, viser Oslo-politiets statistikk for 2018.

I den samme perioden har antallet anmeldte forhold for unge mellom 10 og 22 år som har truet med kniv, nesten doblet seg, fra 40 til 78.

Politimesteren er mest bekymret over utviklingen for de unge:

- Kniver er svært lett tilgjengelig og har alltid vært brukt kniv i mange sammenhenger i Oslo. Men det er grunn til bekymring over at stadig yngre bruker kniv, spesielt knyttet til ungdomsran, sier Sjøvold.

Han trekker frem at det i høst var flere ungdomsran, som politiet har hatt en målrettet innsats mot, og den siste tiden har politidistriktet måttet håndtere flere stygge knivstikkinger.

Nulltoleranse for knivbruk

- De som tas med kniv, blir arrestert. Vi gjennomfører knivaksjoner, har økt bøtesatsene betraktelig og vil begjære fengsling når det er mulig.

I fjor kom den største økningen i knivepisoder fra sommeren til jul. Trenden ser ut til fortsatte i 2019, mener politimesteren.

- Ser dere noen koblinger mellom disse hendelsene?

- Nei, det er vanskelig å gi et godt svar på det, eller hvorfor unge bærer kniv. Fenomenet er ikke nytt, og slike hendelser skjer ikke bare i Oslo. Vi har i en periode hatt flere saker der kniv har vært involvert, sier han og legger til:

- Det er for tidlig å konkludere med at det er en vedvarende situasjon. Da har vi i så fall et problem.

I fjor var antallet anmeldelser for trusler med kniv i aldersgruppen 10 til 22 år rekordhøyt: 78 registrerte forhold.

Noen av episodene hvor kniv er blitt tatt i bruk, knytter politiet til kriminelle ungdomsmiljøer.

- Noen har vært det. Men dette er i hovedsak ikke de typiske etablerte gjengene. Det kan for eksempel være ungdom fra en bydel som krangler med ungdom fra en annen, sier Sjøvold.

Totalt har politiet hatt en økning i antallet anmeldelser for trusler med kniv, men det har vært en nedgang i antall anmeldelser for bæring av kniv. Fra 711 i 2013 til 626 i 2018, en nedgang på 12 prosent.

Ifølge politiets rapport kan tallene antyde mindre bæring av kniv, men tjenestepersoner i politiet opplever det motsatte, heter det i Oslo-politiets rapport for anmeldte lovbrudd i 2018.

I 2015 sluttet politiet å føre statistikk over knivstikkinger. Oslo-politiets rapport for anmeldte lovbrudd påpeker at statistikkgrunnlaget er manglende.

«Ny straffelov i 2015 medfører at bruk av kniv ikke registreres som før. Politidistriktet har imidlertid sammenlignbare tall over tid for trusler med kniv...», heter det i rapporten.

For lettvint å skylde på reformen

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) ut i Klassekampen og kritiserte politireformen. Ifølge byrådslederen mangler bydelene i hovedstaden politifolk og at Oslo er hardt rammet av reformen. Det blir for lettvint, mener Sjøvold.

-m Jeg ser at enkelte tilegner dette til politireformen, det blir feil. Det har vært krevende å stå i en så stor endring, men reformen har gitt positive endringer på flere områder.

Han peker på at Oslo har hatt utfordringer knyttet til ungdomskriminalitet lenge før reformen ble iverksatt.