Kraftig økning i anmeldte voldtekter av barn

Antallet anmeldte voldtekter av barn fortsatte å øke i 2017, mens antallet voldtektsanmeldelser der fornærmede er over 14 år, er omtrent på samme nivå som i 2016. I 2017 ble det anmeldt 1968 voldtekter.

Stor økning i voldtekter av barn

Antallet voldtektsanmeldelser var stabilt i perioden 2011-2014. I årene etter 2014 har vi sett en betydelig økning i voldtektsanmeldelser, både når det gjelder voldtekt av barn under 14 år og voldtekt av ungdom og voksne. Antallet voldtekter av barn fortsetter å øke i 2017, mens antallet voldtektsanmeldelser der fornærmede er over 14 år, er omtrent på samme nivå som i 2016.

Det er særlig alarmerende at økningen i så stor grad gjelder voldtekt av barn under 14 år. Voldtektssituasjonen 2017 viser at barn primært utsettes for voldtekt av sine nærmeste, men også av personer de kommer i kontakt med på internett, sier sjef Kripos Ketil Haukaas.

I 45 prosent av sakene som gjelder voldtekt av barn under 14 år, er det en familierelasjon mellom den anmeldte og barnet, og i 61 prosent av disse sakene ble far eller stefar anmeldt.

Voldtekt på internett

En av de nye kategoriene er "voldtekt over internett". Selv om denne kategorien er forholdsvis liten, viser rapporten at når man inkluderer saker med voldtekt av barn under 14 år, er det minimum 20 voldtektsanmeldelser i 2017 som gjelder voldtekt begått over internett.

I rapporten kommer det fram at gjerningspersoner som begår voldtekt over internett, rammer svært mange. De ti gjerningspersonene som var registrert som anmeldt for å ha begått voldtekt over internett, var til sammen registrert som mistenkt, siktet eller domfelt i 1195 seksuallovbruddssaker mot til sammen 520 unike fornærmede.

Flere anmelder voldtekt

Vi tror at flere nå går til politiet på grunn av større åpenhet i samfunnet. Saker om overgrep mot barn har svært høy prioritet hos politiet og økte forventninger fra publikum kan også få flere til å melde ifra.

En annen årsak til økningen er trolig at politiet de siste årene har avdekket store sakskomplekser med mange ofre. Særlig i saker hvor overgrep skjer på internett, men også i andre typer voldtektssaker, starter kanskje saken med én anmeldelse. Gjennom etterforskningen avdekker imidlertid politiet mange voldtekter som kanskje aldri ville blitt anmeldt.

Festvoldtekter

Det er fortsatt festrelaterte voldtekter som dominerer statistikken. I 2017 var 44,5 prosent av voldtektene vi har kategoriserte festvoldtekter. Det er høyere enn i noen av de tidligere voldtektsrapportene Kripos har gitt ut.

Det viser at voldtekt som skjer på fest fortsatt er et stort samfunnsproblem. Kripos har siden 2013 drevet den forebyggende kampanjen "Kjernekar", der unge jenter og gutter oppfordres til å ta litt ekstra vare på hverandre. Dette arbeidet vil vi fortsette med.