Mediene misfornøyd med politiets kommunikasjon på Twitter

Annenhver journalist mener kommunikasjonen med politiet etter blitt enda dårligere etter at Twitter ble tatt i bruk som kanal.

Det kommer frem i en omfattende undersøkelse blant norske journalister, melder fagbladet Journalisten.

Før Twitterble tatt i bruk som politiets kommunikasjonskanal ut til offentligheten, mente 18 prosent av de spurte at kommunikasjonen med politiet var dårlig eller svært dårlig. Nå sier knappe 52 prosent av de spurte at den er blitt enda dårligere, ifølge undersøkelsen «Hvor godt kommuniserer politiet med mediene?», som Norsk Journalistlag har fått gjennomført blant 658 deltakere.

Politiet bryter sine egne retningslinjer for hvordan de skal informere allmennheten på Twitter, sier NJs Ina Lindahl Nyrud.

Hun fremhever trafikkulykker, branner, store alvorlige hendelser og fare for befolkningen som retningslinjene pålegger politiet å varsle om.

Politiet holder informasjon tilbake

Dette er noen av funnene i undersøkelsen:

Bare 3,4 prosent av journalistene oppgir at Twitter-meldingene gir tilstrekkelig informasjon. Nesten 90 prosent svarer at de svært ofte eller nokså ofte må ringe for å få utfyllende informasjon.

Ni av ti har opplevd at politiet ikke tvitrer om hendelser, som mediene først får vite om via tips fra lesere. Nesten én av fire svarer at det skjer ofte.

Det kommer også frem at mange redaksjoner opplever at de får meldinger for sent til å kunne rykke ut - og for sent til å varsle befolkningen om pågående hendelser eller aksjoner. Over halvparten svarer at politiet en eller flere ganger i uken venter så lenge med å varsle at de rekker å sikre bilder på stedet eller møte involverte og vitner.

Lover bedring

Avdelingsdirektør Knut Smedsrud for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet lover bedring, mener også om forståelse for at operasjonssentralene ikke alltid kan prioritere pressen.

-m Det er ingen tvil om at pressen skal og må ha løpende informasjon og kommunikasjon med politiet når det gjelder ulike typer hendelser. Samtidig ber vi om forståelse for at politiet må prioritere liv og helse og nødanrop, før vi kan snakke med journalister, sier han.