Misbruk av ID, Skatteetaten er bekymret.

Det er for enkelt å operere med falsk identitet,

men Norge kan enkelt få bukt med problemene.

Kriminelle kan operere med ett navn hos skatteetaten, ett hos Statens vegvesen og ett i banken uten at det oppdages.

Skattedirektør Hans Christian Holte sier dette er et av de største problemene han ser. Det er for lett å operere med falsk ID i Norge.

Før Norge skal få en helt ny type legitimasjon, nasjonale ID-kort, kommer skattedirektøren med en klar advarsel.

Etterlyst: Prosjektet med de nye ID-kortene vi nordmenn skal få er blitt utsatt igjen og igjen, men er ventet i 2020. Men det er ikke nok bare å få ny og bedre legitimasjon for å få bukt med svindlingen, advarer Skattedirektøren. Samtidig må Norge også få opp et register som kan søke på fingeravtrykk eller bruke ansiktsgjenkjenning, for å være sikker på at de som får et ID-kort faktisk er den de sier de er. Dette er på vei, men det må komme i tide. Hvis ikke mener jeg at vi går glipp av en historisk sjanse til å få en identitetsforvaltning med ID-kort som du virkelig kan stole på, sier skattedirektøren.

Hvis du får på plass det nasjonale ID-kortet, men ikke har koblet det opp til registeret med ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk, kan vi risikere den situasjonen vi har i Norge i dag: At du kan svindle deg til flere identiteter. Og skaffe deg flere norske pass, for eksempel, sier Holte.

Store problemer med falske navn og kort

Med et biometriregister kan en person i for eksempel Statens vegvesen få bekreftet hvor sikker identiteten er. Det skjer ikke i dag. Nå kan de for eksempel måtte ta imot et gammelt, utenlandsk bankkort med et bitte lite bilde som bekreftelse på hvem du er.

Visste du? at et utbredt problem ifølge politiet at et falskt bankkort for eksempel brukes til å skaffe et ekte førerkort. Og da åpner det seg et helt vindu av muligheter - til å svindle til seg for eksempel pass eller offentlige ytelser.

Skattedirektøren sier at alle som i dag utsteder ID-kort bør gjennom Folkeregisteret kunne sjekke hvor sikker identiteten er.

Svindel: Er det ikke utrolig at det i dag går an å ha tre forskjellige identiteter på tre forskjellige steder uten at det oppdages, gjennom for eksempel fingeravtrykk? Ja, teknologien ligger der og det er bare snakk om å bygge dette systemet og få på plass løsningene. Og ikke minst sørge for at alle som har med ID å gjøre, samarbeider godt, svarer Holte.

Til politikerne: Må på plass raskt

Skattedirektøren påpeker at dette har pågått i mange år uten at det har løst seg. Noe av det som vi sliter med i dag, er at det ikke er god nok sjekk av identitet på tvers av ulike deler av det offentlige og ulike sektorer. Hvis vi vil be politikerne om noe, er det å få på plass disse løsningene raskest mulig, sier skattedirektøren.

Justisdepartementet svarer i en e-post at nye biometrimaskiner er under utrulling. Når man starter utstedelse av nye pass og nasjonale ID-kort vil «en-til-mange» søk i biometriregisteret være et ledd i saksbehandlingen for utstedelse av pass og nasjonale ID-kort, skriver justisminister Tor Mikkel Wara.