Nye biler til etaten

Politiet har kjøpt 63 nye biler

(Politi.no)Nå er politiets bilpark kraftig modernisert. Over hele landet er nye og velutstyrte biler satt inn i operativ tjeneste.

Det er ingen hemmelighet at noen av politiets biler har vært i ferd med å gå ut på dato. I revidert nasjonalbudsjett høsten 2017 ble etaten tildelt ekstrabevilgninger til innkjøp av nye kjøretøyer før nyttår. Resultatet er at 63 nye patruljebiler nå er på plass i politidistriktene. Med dette har norsk politi fått en bilpark få andre land kan vise til.

Tryggere arbeidsplass

-Moderne utstyr er nødvendig for å bedre politiets innsatsevne og beredskap. Økte responstidskrav og en reform som skal gi flere tjenestemenn på patrulje krever biler som er velutstyrte og ivaretar våre krav til kvalitet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Han peker på at det også er viktig at politiets mannskaper har fått en tryggere og bedre arbeidsplass.

Er på veien

Over hele Norge er politiet på farten døgnet rundt. Patruljebilene utsettes for stor slitasje, og har høy kilometerstand.

Politiets Fellestjenester (PFT) har sammen med Politiets IKT-tjenester (PIT) hatt ansvar for at de 63 bilene sto klare før nyttår. Fra 16. januar har alle vært i operativ tjeneste, og er godt synlig gjennom sin nye og moderne uniformering.

Felles innredning

Det politioperative utstyret i bilenes innredning er standardisert, noe som både er praktisk, sikkert og besparende. Frem til nå har politiets tjenestebiler vært ulikt innredet, men denne ordningen går man nå bort i fra.

Her er de fire nye biltypene politiet har tatt i bruk:

12 stk. BMW X5 Ressurs.

16 stk. BMW 525 liten patrulje.

25 stk. Mercedes-Benz Vito stor patrulje.

10 stk. Volvo hundebil.