Overgrep mot barn

Politiet har stor mangel på etterforskere som kan holde tritt med mengden seksualovergrep mot barn. Innholdet i et stadig økende billed- og filmmateriale hos politiet bekymrer både Kripos og Barneombudet (VG).

I enkelte politidistrikter er det bare en dataetterforsker som sitter med denne typen saker, ifølge både Kripos og Barneombudet.

- Det er veldig bekymringsfullt. Selv om Kripos genererer saker som oversendes til politidistriktene, blir mange av disse bare liggende der på grunn av kapasitets- og kompetansemangel, sier barneombud Anne Lindboe til VG.

Hun har selv bakgrunn som sakkyndig barnepsykiater i overgrepssaker mot barn. I tillegg har hun hentet inn beskrivelser av ressurssituasjonen i politiet som bekymrer henne veldig på norske barns vegne.

-a Hvordan er barn beskyttet mot overgrep som dette i Norge i dag?

-r Altfor dårlig. Jeg er bekymret for at de sakene politiet etterforsker er toppen av et isfjell. Forskning og statistikk viser at mange barn blir - og har blitt utsatt for seksuelle overgrep, svarer Lindboe.

Kripos, som utgjør det fremste kompetansemiljøet på databaserte overgrepssaker mot barn på landsbasis, bekrefter mye av Barneombudets beskrivelse.

-r Norsk politi har kompetansen. Utfordringen er kapasiteten. Det er blitt tilført mye ressurser, men kriminalitetstypen øker enda mer. Mengden beslag øker. Antall saker vi kan generere øker. Datamengden øker. Vi sliter med å holde takt med utviklingen, sier Lena Reif som er leder i Kripos' Seksjon for seksuallovbrudd.

Et enkelt beslag kan inneholde flere millioner bilder, illustrerer Reif.

Før jul 2013 gikk politiet til nasjonal aksjon mot et fildelingsnettverk som delte filmer og bilder av overgrep mot barn.

Skremt av omfanget

-k Vi ble skremt over størrelsen på omfanget. Vi genererte en del saker, totalt 99 saker. Men vi vet at omfanget er mye, mye større. Dette var fra kun ett fildelingsnettverk. Vi må finne en balanse i dette fordi det er krevende saker å etterforske med store beslag. Utgangspunktet vårt er å avdekke fysiske overgrep. Å få stoppet disse og gå gjennom materialet. Her er det snakk om store mengder - terabyte med data. Det er en stor, stor jobb å gå gjennom materialet for å avklare om personen foran oss har laget dette, beskriver Reif.

Av de 99 sakene, er det nå ca. halvparten som er avgjort.

Ass. sjef i Kripos, Vigleik Antun, illustrerer situasjonen på denne måten:

-s I et beslag var det 1400 timer med video. Det legger beslag på et årsverk om et slikt beslag skulle sees gjennom på en ordinær måte. Det sier litt om omfanget, sier Antun.

Hans politietat har egne dataverktøy som gjør en slik gjennomgang langt mer effektiv. Derfor tilbyr Kripos også bistand hvor etterforskere fra politidistriktene har mulighet til å komme til Kripos for å gjennomgå sine beslag.

Innenfor anmeldt kriminalitet - Internettrelaterte overgrep mot barn, var det registrert 731 saker i 2014 mot 500 saker i 2012. Økningen er på over 200 saker, og da er det kun snakk om anmeldelser.

Store mørketall

-t Men vi vet at mørketallene er store, innrømmer Reig og Antun hos Kripos. Innen fildeling er det økende tall, men lite å sammenligne med på grunn av det er en ny plattform for overgrep. Samtidig kommer det nye former for seksuelle overgrep mot barn som politiet er obs på, men som krever mer etterforskning:

Datakompetanse

Barneombud Anne Lindboe er ikke mindre uroet. Hun minner om den pågående rettssaken i Drammen tingrett, der det kommer frem beskrivelser av overgrep mot barn som mange ikke har fantasi til å forestille seg.

-a Både Alvdal-saken og overgreps- saken som nå rulles opp i Tingretten i Drammen hadde ikke kommet frem uten en bred og god etterforskning fra politiets side. Derfor er det viktig at man benytter politireformen til å skape styrkede etterforskningsmiljøer med både oppdatert, digital kompetanse og flere etterforskere, sier Lindboe til VG.

Selv drevne etterforskere er rystet over det som kommer frem i overgrepssaker som den som nå pågår i Drammen.

-e Det er de færreste av oss som kan fantasere om det som fremkommer om hva som skjer med barn når det gjelder overgrep. Det har vi sett eksempler på i det siste. Selv vi politifolk som jobber med dette blir overrasket av detaljer som kommer frem om overgrepene, sier Reif.

Lindboe påpeker at relativt dårlig betalte etterforsknings-stillinger, lav status og lave strammerammer for en del av disse sakene, gjør det mer attraktivt for mange politifolk å søke seg til andre avdelinger.

-i Politiet gir ti lønnstrinn ekstra for å sende ut asylsøkere. Terrorberedskap og sikkerhet krever store ressurser. Dette går ut over ressurstilgangen til overgrepssakene, advarer Lindboe.

Tar med jobben hjem

Kripos-lederne er ikke uenig.

De henviser til at Riksadvokaten er tydelig på at saker som gjelder liv, legeme og helbred skal gis prioritering.

-e Men det har skjedd noe med henblikk på statusen til etterforskningsfaget over tid. Det har nok endret seg slik at den operative tjenesten generelt har fått høyere status enn etterforskning. Det kan ha sammenheng med at å jobbe operativt kan være mer lukrativt i forhold til lønn og turnus. Det er også et faktum at å jobbe som etterforsker ikke er noen 8 til 16-jobb. Man får ofte lange arbeidsdager og tar med jobben hjem, beskriver Vigleik Antun.

Han ser imidlertid lysere på den tiden som kommer med politireformen og sterkere kompetansemiljøer.

-a Nå kan det bli litt ensomt for en etterforsker å sitte med disse sakene ute i politidistriktene. Samtidig uteksamineres det flere fra Politihøgskolen - noe som innebærer en bemanningsøkning i politiet. Vi ser lysere på tiden fremover.

De mest sårbare

Leder Lena Reif i Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, mener etterforskning og forebygging av seksuelle overgrep mot barn er det viktigste hun kan jobbe med.

Men nå er hun oppriktig bekymret for at de mest forsvarsløse i det norske samfunnet ikke har den beskyttelsen de burde ha.

-e Ja, alltid det. Det er snakk om barn som ikke har mulighet til å beskytte seg selv. Det er de mest sårbare i samfunnet vårt. De kan bli utnyttet av foreldre eller andre de har et tillitsforhold til. Det er vanskelig å si ifra til noen andre. Beslag må gås igjennom. Det er millioner av bilder i et beslag, vanligvis. Det er ikke sikkert alt er ulovlig. Men alt må gås igjennom. Den jobben er krevende, sier Reif.

Vigleik Antun minner om en dyster statistikk:

-i Vi vet fra forskning at en av tre som laster ned og omsetter denne typen materiale begår overgrep selv. Det viser litt av kompleksiteten i dette. Det viser behovet for å etterforske saker som dette. At dette må gås nøye etter og etterforskes, avslutter nestlederen i Kripos.