Svensk/norsk spesialpoliti i nytt samarbeide

(Etterlyst) Den svenske og norske regjeringen har signert en avtale om operativt politisamarbeid ved terrorhendelser og grov kriminalitet.

Avtalen som er signert innbærer at Politiets beredskapstropp, som er norsk politis spydspiss i skarpe situasjoner, skal kunne bistå svensk politi ved store og alvorlige hendelser.

Tilsvarende skal svenskenes beredskapstropp - Nationelle Insatsstyrkan - kunne bistå norsk politi dersom det er nødvendig, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Departementet nevner terrorhendelser, gisseltakinger, kapringer og «lignende grov kriminalitet» som eksempler på når landene kan be hverandre om bistand.

-m Jeg er glad for at vi nå har sikret at det er mulig med et effektivt samarbeid mellom innsatsenhetene i krisesituasjoner, sier justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara i pressemeldingen.

Det ble i sommer kjent at Norge og Sverige Hadde fremforhandlet et avtaleutkast om politisamarbeid. Det er arbeidet med dette som nå er sluttført.

Norge har tidligere fått bistand fra svensk politi. Under Barack Obamas besøk i Oslo i 2009 fikk Oslo politidistrikt låne 16 spesialbiler fra polisen.