Svensk politi skyter flere

Svensk politi skyter fire ganger flere enn norske kolleger

I Sverige skader politiet fire ganger flere borgere enn norsk politi gjør. Prisen for permanent bevæpning av politiet er for høy, mener professor ved Politihøgskolen. Andre har tvilt seg frem til motsatt standpunkt.

Svensk politi går alltid med våpen på seg.

Debatten har rast internt i etaten om også det norske politiet bør gå rundt med ladd våpen på kroppen til enhver tid.

Siden høsten 2014 har norsk politi vært midlertidig bevæpnet. De har fått bære ladde skytevåpen på grunn av terrortrusselen.

26. mars i år ble den generelle tillatelsen trukket tilbake. Dermed må norsk politi tilbake til bilen for å hente våpen når en trusselsituasjon oppstår. Hva er best?

Motstander tross terrorfare

Professor Johannes Knutsson ved Politihøgskolen har forsket på bevæpning siden 90-tallet og er en kjent motstander av permanent bevæpning.

Han uttalte tidligere i år til NTB at han ikke tror at bevæpning har gjort Norge tryggere.

På Politihøgskolens forskningskonferanse nylig forsikret han forsamlingen om at han ikke har skiftet mening til tross for økt terrorfare de siste årene. Professoren er svensk, men foretrekker den norske praksisen.

-å Jeg forsvarer ingenting ved den svenske modellen. Jeg er tilhenger av den norske, sa svensken i sitt foredrag.

-å Det finnes ikke fakta som tilsier at de positive virkningene av bevæpnet politi er større enn de negative, sier professor Johannes Knutsson ved Politihøgskolen. (Foto: Politihøgskolen)

Det finnes ingen faktabasert argumentasjon som tilsier at de positive effektene av bevæpning overstiger de negative, er Knutssons konklusjon.

Skal ha sivilt preg

Han viser til at politiet skal ha et sivilt preg i Norge, i motsetning til et mer militært preg i metodebruk og opptreden.

-a Det norske politiet skal ha en kunnskapsbasert oppgaveløsning. Politikerne har bestemt at det skal være ubevæpnet, unntatt i unntakstilfeller.

Dette er slått fast i en rekke stortingsmeldinger. Selv kommer Knutsson fra Sverige, der politiet i lang tid har vært permanent bevæpnet.

To veldig like land

-o Forskningsmessig er det uhyre interessant å sammenligne Norge og Sverige. Her har vi altså to like nabosamfunn der det ene har bevæpnet og det andre har ubevæpnet politi, sier han.

Han har støvsugd begge land fra for informasjon om alle hendelser der politivåpen har vært involvert.

Knutsson har sammen med forskeren Jon Strype laget en rapport om hvert land. De har gått gjennom forskjellene i antall skadde og drepte alt etter om politiet er ubevæpnet eller permanent bevæpnet.

Söta bror skyter fem ganger så ofte

Svensk politi skyter fem ganger så ofte som norsk politi, selv etter at forskjellene i befolkningsstørrelse er regnet med.

Og svensk politi skader fire ganger flere personer enn i Norge, i forhold til befolkningen.

-g I Norge havner man som regel i situasjoner hvor man som oftest kan løse situasjonen uten bruk av våpen, sier Knutsson.

Han mener forskjellene tyder på at norsk politi gjør mer for å løse situasjonen uten våpenbruk, nettopp fordi de er ubevæpnet.

12 prosent av skutte, dør

I snitt dør 12-15 prosent av dem som blir skutt. Dette gjelder i alle de nordiske landene.

Professoren mener det ikke er tvil om at tilgjengelighet av våpen øker bruken av dem.

I Sverige endte hele ni skytinger med dødelig utgang I årene 2013-2015.

Finland har endret seg

Knutsson har også sett på antall skyteepisoder i Finland og Danmark.

Finland som også har permanent bevæpning, hadde lenge et rykte som det ville østen. Finnene bestemte seg for å gjennomføre en reform, og har hatt en kraftig nedgang i vådeskudd.

Etter dette har både Danmark og Sverige skilt seg ut med flere skader og dødsfall enn både Norge og Finland.

Knutsson har også sett på våpenbruk i land som USA, Australia og Storbritannia.

Belastning å drepe

-e Der er det store forskjeller i synet på våpenbruk, forteller han.

I Storbritannia er bare visse polititjenestemenn utdannet og autorisert til å bruke skytevåpen.

Knutsson er også opptatt av at det er en belastning for politimenn som i vanvare skyter personer, spesielt når det får dødelig utfall.

10 prosent er vådeskudd

Han reagerer når han får høre av tilhengere av fast bevæpning at våpen bare er et verktøy i verktøykassen.

-a Jeg blir forbannet, for det er ikke et hvilket som helst verktøy. Jeg har under en feltstudie i USA møtt en politimann som satt på en bar og prøvde å behandle seg selv, etter å ha skutt en 17-åring til døde, forteller han.

-a Også det å måtte ta et valg om man skal skyte, kan virke traumatiserende, understreker Knutsson.

Han nevner forskeren David Klinger som har intervjuet hele 80 amerikanske politimenn, som har sluttet i tjenesten etter å ha skutt og drept personer, og blitt traumatisert av det.

Knutsson har undersøkt 430 hendelser med politiskudd i Sverige mellom 1985 til 1989.

Hele ti prosent av skyteepisodene var vådeskudd-tilfeller. Enten ved at polititjenestemannen mistet kontrollen med våpenet, eller håndterte det feil.

Og det har ikke bedret seg siden da.

I årene mellom 2011 til 2014 var 16 prosent av de 202 skyteepisodene vådeskudd.