Politifolk vil verne om sin identitet

Politiansatte vil helst ikke å oppgi identiteten sin når de er involvert i straffesaker. Seks av ti politimenn har mottatt trusler mot seg selv eller sin familie. Nå krever de en lovendring for å beskytte seg selv.


Hentet fra Jack Finnigan

Stor digital bredde

Tall fra politiforum.no viser at detsiden 2004 har vært en tredobling i antall anmeldelserfor vold mot polititjenestemenn og -kvinner. En spørreundersøkelse i Politiets Fellesforbund viser atnesten seks av ti politiansatte har mottatt truslermot seg selv eller sin familie.


– Når dette begynner å krype hjem på dørstokken og familiemedlemmer føler seg utsatt, da er det gått for langt, sier Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund.


Hun mener at dette er en problemstilling som hele samfunnet bør være opptatt av.


– Formålet med mange av truslene er å skremme politiansatte vekk fra en straffesak. Dette handler om at samfunnet må ha et politi som kan gå inn i alle situasjoner, og at det ikke kommer trusler som skremmer eller hindrer politiet i å gjøre jobben sin.

Fakta

I 2022 gjennomførte Politiets Fellesforbund en undersøkelse blant sine medlemmer om trusler og ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie. Over 4500 medlemmer svarte på undersøkelsen.


  • Nær seks av ti frykter at noe kan skje med dem eller familien etter arbeidstid, som kan være knyttet til jobben i politiet.
  • Nær seks av ti har mottatt trusler, i arbeidstiden eller på fritiden, om at noe skal skje eller gjøres mot dem selv eller deres familier.
  • Over tre av ti har opplevd ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie – og som de mener er knyttet til jobben som politiansatt.
  • Nær syv av ti har som følge av jobben som politiansatt, tatt forholdsregler med hensyn til sikkerheten, utover det som er vanlig å gjøre.
  • 15 prosent har opplevd å bli hengt ut eller sjikanert på sosiale medier som følge av jobben i politiet.
  • 7,6 prosent har forsøkt å fjerne innlegg på sosiale medier der de er nevnt eller hengt ut som politiansatt.
  • 6,4 prosent har opplevd at noen har hentet ut opplysninger fra arbeidsgiver om dem som følge av en straffesak de har jobbet med.


Kilde: Politiets Fellesforbund

Vil skjerme identiteten

På bakgrunn av dette krever Politiets Fellesforbund bedre skjerming av identiteten til de ansatte i politiet.


Forbundet ønsker at det skal brukes den ansatte sitt ID-nummer - og ikke navn - i dokumentene i en straffesak. På den måten vil ikke den siktede eller tiltalte personen få vite navnet på de politiansatte som har jobbet med saken.


– Vi mener det vil ha stor effekt for å forebygge vold og trusler, for det blir vanskeligere å få tak i navnene til de politiansatte, argumenterer Verdal.


Hun understreker at det et er viktig å finne en god balanse mellom samfunnets behov for kontroll av politiet på den ene siden, og politiansattes behov for identitetsskjerming på den andre siden.


Hun mener også det må føre til en sanksjon hvis noe urettmessig skaffer seg identiteten til politiansatte og misbruker den informasjonen.


Politiets Fellesforbund ønsker en lignende identitetsskjerming for de som jobber i namsfunksjoner, deler av politiets forvaltning og støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Jobber med saken

I vinter ble det kjent at Justis- og beredskapsdepartementet satte ned et utvalg som skal se på denne problemstillingen.


Utvalget skal vurdere behovet for lovendringer og andre tiltak for nødvendig identitetsskjerming i politiet og kriminalomsorgen. De skal levere en utredning i starten av 2024.


– At det rapporteres om trusler mot enkeltpersoner og familiene deres tar jeg på største alvor. Slike hendelser er alvorlig for dem det gjelder, og kan på sikt også gjøre det vanskelig for etatene å ivareta samfunnsoppdraget, uttalte justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) den gang.


Dagens regelverk er mangelfullt og gir kun mulighet for skjønnsvurderinger fra sak til sak. Samfunnsutviklingen tilsier et større behov for ID-skjerming enn regelverket åpner for i dag, mener Verdal.

unsplash