Revidert budsjett: Vil prioritere politiet

Regjeringen bruker mer oljepenger og gir pengene blant annet til sykehus og politi i revidert nasjonalbudsjett. Avgiftene økes ikke, lover finansministeren (Politiforum)

– Det er store beløp som blir flyttet på i revidert nasjonalbudsjett.


Større beløp enn vi er vant til å se i norsk sammenheng. Vi styrer i en spesiell tid, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Torsdag legger han fram den oppdaterte versjonen av årets statsbudsjett. Tre utgiftsposter må spesielt justeres opp, sier Vedum:


  • Direkte og indirekte kostnader av krigen av Ukraina.
  • Pensjoner og ytelser
  • Kompensasjon til offentlig sektor for ekstraordinær prisvekst

Pengene må tas fra et sted.


– Vi kommer ikke til å øke noen skatter og avgifter, men det blir litt høyere oljepengebruk, sier finansministeren.

Hentet fra Kelly Sikkema

Mer til offentlig sektor

Fjorårets anslag over hvor mye prisene skulle øke i år, bommet grovt. Derfor har regjeringen allerede varslet at offentlig sektor skal få mer til å dekke økte kostnader.


– De konkrete beløpene vil komme på torsdag. Men priskompensasjonen handler jo om at sykehusene skal fungere, at politiet skal være der som før, at Statens vegvesen skal kunne vedlikeholde de veiene de har planlagt, sier Vedum.


Hovedmålet for regjeringen er at offentlig sektor skal kunne holde samme aktivitet som de planla før jul.


– Og så har vi hatt et spesielt ekstra øye på sykehus og politi i budsjettet, fordi det er grunnleggende tjenester som er viktige for tryggheten. Sykehusene har også hatt noen etterdønninger etter korona, som har gitt noen helt spesielle utfordringer det siste året, sier Vedum.

– Solid opplegg

Regjeringen har allerede kunngjort at helsesektoren vil få 6,2 milliarder kroner ekstra i det reviderte budsjettet. Både til priskompensasjon til sykehusene, men også for å finansiere økte byggekostnader på nye prosjekter.


– Kan du garantere at sykehusene ikke må kutte i driften, eller at politidistriktene ikke må kutte stillinger, som følge av prisveksten?


– Det er et solid opplegg både for sykehusene og politiet i det som ligger klart. Det vil selvfølgelig kunne være lokale saker og lokale tilpasninger, men i bunn så skal det være mulig å videreføre aktiviteten man har hatt før jul, sier Vedum.

Mer til «arbeidsfolk»

Den ekstraordinære pris- og lønnsveksten gjør også at regjeringen må sette av mer penger til trygd og pensjon.


Det nye systemet for pensjonsoppgjøret, som ble vedtatt i 2021, innebærer at pensjonen økes med et snitt av lønns- og prisveksten.


– Merk dere dette – vi vil se den største veksten vi har opplevd i noe trygdeoppgjør, i hvert fall i alle de årene jeg har vært i politikken, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sin 1. mai-tale.


Vedum bekrefter at det settes av mer til pensjon «enn det som er vanlig».


Han lover også at det ligger penger inne i budsjettet som «vil komme arbeidsfolk til gode» – uten å røpe noe mer.


– Vi som styrer nå, er veldig opptatt av hvordan budsjettet ser ut for barnefamilier, for pensjonistparet, for sjåføren og arbeidsfolk – de som kjenner de økte prisene, sier han.

Hentet fra Jason Richard

Det har gått bedre enn fryktet

Vedum har også med seg litt optimisme når han legger fram sitt reviderte nasjonalbudsjett.


– Lyspunktet i Norge er at vi ser at ledigheten holder seg lav. Ting har gått bedre enn det man fryktet i fjor sommer når det gjelder i ledigheten, sier finansministeren til NTB.


Hans vurdering er at prisveksten fortsatt er høy, men lavere enn i mange andre land.


– Det vil også bli synlig i budsjettet, våre prognoser tilsier at vi går ut av året med lavere prisvekst enn vi gikk inn i det med.


Vedum tror vi skal komme oss ut av denne perioden uten at arbeidsledigheten blir for høy:


– Båten ligger stødigere på vannet nå enn for et år siden. Selv om det er mye krusninger rundt oss, så er vi på rett vei.

Dette skriver Regjeringen


Politiet har, i likhet med andre virksomheter, opplevd at den uventede sterke prisveksten har vært utfordrende i 2023.


–Regjeringen har aldri vært i tvil om at vi var nødt til å legge penger på bordet for å ha god politiberedskap i hele Norge. Vi har lyttet til innspillene som har kommet fra politiet, og nå kommer det penger slik vi har sagtatdet ville gjøre, sier Mehl.


Regjeringen fortsetter med dette budsjettforslaget arbeidet med å styrke det lokale politiet. Noe av det første denne regjeringen gjorde da de tiltrådte var å styrke politiets budsjett for 2022 med 200 millioner kroner. Dette ble videreført i 2023.


–Med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering åpner vi i år ni nye polititjenestesteder og legger fram en ny plan for lokalpolitiet. Fra før har vi blant annet kjøpt inn over 370 nye politibiler og sørget for at det nå er dronepiloter i alle politidistriktene, sier justis- og beredskapsministeren.


Russlands krigføring får også konsekvenser for revidert nasjonalt budsjettog politiets jobb med å registrere ukrainske fordrevne.


–Vi skal stille opp for Ukraina og ukrainere skal tas godt imot når de søker beskyttelse. Vi foreslår derfor å styrke politiet med 45 millionerkroner for å håndtere økte ankomster av ukrainere til Norge. Vi ser også at vi må bruke 160 millioner kroner mer til ulike kostnader som blant annet forpleining, tolketjenester og transport siden det kommer flere ukrainere, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Hentet fra Scott Rodgerson

Norge er i en krevende tid og regjeringens viktigste oppgave er å sikre tryggheten i hele landet. Regjeringen foreslår derfor å øke politiets budsjett med ytterligere 400 millioner kroner, og 155 millioner kroner til ekstraordinær pris- og lønnsjustering i 2023. Det er en av de største prioriteringene til politiet i et revidert nasjonalt budsjett i nyere tid.


–For å sikre tryggheten til folkmå vi sørge for at politiet kan være tilstede i hele Norge. Politiet har vært i en krevende økonomisk situasjon.Derfor er det viktig og riktig å prioritereover en halv milliard kroner til politiet i revidert nasjonalbudsjett,sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).


Regjeringen vil gi politiet 400 millionerkroner for å bidra til gode polititjenester og lokal tilstedeværelse. I tillegg får politiet 155 millioner kronerforå kompensere for høyere priser.


unsplash