Her skal det skrives blålyshistorie

Nordland ble det første av de nye politidistriktene med samlokaliserte nødmeldingssentraler. – Dette er fremtiden, sier tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp).

Fortsatt står lokalene tomme, men skiltene er skrudd opp med teksten «Operatørsentral politi».


Det er hit til den nye brannstasjonen på Albertmyra i Bodø at politiet i Nordland vil flytte sin nye operasjonssentral, slik at de befinner seg i samme bygg som alarmsentralene til Salten brann og Nordlandssykehuset.


Det har imidlertid tatt litt tid å overbevise Politidirektoratet (POD), men nå er de med på laget.


Med det blir Nordland det første av de nye politidistriktene med samlokaliserte nødmeldingssentraler.

Ja fra POD

– Vår vurdering er at en samlokalisering av nødetatene på Albertmyra i Bodø er godt egnet til å ivareta politiets krav til operasjonell kapasitet, samtidig som det legger til rette for god samhandling med de andre nødetatene, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.


Ved etablering av nye politidistrikter skal politimesteren som hovedregel sitte i det samme bygget og ha nærhet til operasjonssentralen, men i Bodø gjøres det et unntak.

– Godt fornøyd

Politidirektoratets beslutning blir tatt godt imot av politimesteren i Nordland politidistrikt.


– Jeg er veldig godt fornøyd med at politidirektøren har kommet til denne avgjørelsen. Dette er en fremtidsrettet løsning for politiet i Nordland, sier politimester Tone Vangen.


En samlokalisering av 110, 112 og 113 vil være en styrking av den totale beredskapen i Nordland og er i tråd med tidligere justisministerens mål for nødetatene, mener Vangen.


Dette bekrefter tidligere justisminister Anders Anundsen.


– Målet er å samlokalisere flest mulig av nødetatene på flest mulig steder. Brann og politi skal være sammen i alle politidistrikt, i Nordland får vi også med helse, sier han.


– Dette vil utvilsomt bedre beredskapen og samarbeidet mellom nødetatene. Ved store hendelser kan etatene ha en mer direkte dialog enn de har hatt tidligere, understreker ministeren.


Nå kan politiet sette fart på arbeidet med å etablere den nye operasjonssentralen i Nordland politidistrikt.


– Målet er å komme i gang med forhandlinger med Bodø kommune så snart som mulig, slik at vi kan være klar til å sette den samlokaliserte operasjonssentralen for hele Nordland i første halvår 2017, avslutter politimester Vangen.

Det er imidlertid ikke første gang nødsentralene befinner seg i samme bygg i Norge. I Drammen har det vært et pilotprosjekt siden 2010, hvor dette har vært prøvd ut.

Imidlertid er hovedsetet for det nye Sør-Øst politidistrikt flyttet til Tønsberg og dermed forsvinner samlokalisering i Drammen.

Har vært samlet i Drammen