Historisk løft – nå har Norge dronepiloter i alle politidistrikt

For første gang har nå politiet dronekapasitet i alle politidistrikt. Til sammen vil det være 100 dronepiloter i politiet. Torsdag 1. desember ble det siste kullet fra politiets dronestudie uteksaminert. (Regjeringen)

– Dette er en historisk dag for norsk politi. For første gang har politiet dronekapasitet i alle politidistrikt. Det er viktig for Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering at denne beredskapen kommer hele landet til gode, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).


– Vi vet at droner har og kommer til å redde liv når de brukes i søk og redning. Det er også et effektivt verktøy for politiet når de skal få oversikt over krevende situasjoner, sier Mehl.


Droner har hatt en kraftig utvikling, fra å være et leketøy til svært kapable verktøy for politiet, innenfor søk og redning, brannvesen og flere. I 2018 ble det besluttet at droner skulle testes i tre politidistrikt, ledet av Politidirektoratet, og det ble tidlig klart at riktig bruk av droner kunne hjelpe politiet i samfunnsoppdraget i mange ulike oppdragstyper.


I løpet av 2023 vil også politidistriktene bli tilført spesialiserte dronepatruljebiler, noe som i enda større grad vil gjøre at politiet vil kunne gjennomføre samfunnsoppdraget, understøttet av droner.

– For politidistriktene som ligger lengst unna politihelikopterbasen kan droner være en ekstra nyttig luftkapasitet med kortere responstid enn politihelikopterbistand oppdrag som ras, flom eller søk- og redning, sier Mehl.

Etter utbruddet av krigen i Ukraina har vi sett at det som er et verdifullt verktøy for Norsk politi også kan utgjøre en trussel når det brukes av fremmede makter imot våre interesser.


Det har vært droneobservasjoner flere steder i landet og på tirsdag ble en russisk statsborger dømt til 120 dagers ubetinget fengsl i Oslo tingrett. Den 50 år gamle mannen ble stanset i kontroll på Storskog i Finnmark på vei til Russland 11. oktober.


– Økt bruk av droner i politiet og flere dronepiloter bidrar til økt kompetanse om uønsket droneaktivitet og hvilken trussel dette utgjør, og dermed hvordan politiet bør arbeide med å bekjempe uønsket droneaktivitet. Regjeringen jobber for å sikre nasjonal kontroll og foreslår derfor i nysalderingen å styrke politiet med 57 millioner kroner for å sørge for økt kapasitet til å håndtere ulovlig bruk av droner. Oppdraget om å øke kapasiteten ble gitt til politiet allerede i høst. Folk i hele Norge skal være trygge på at denne nye trusselen håndteres, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).