Oppgang i søkertallene til Politihøgskolen

– Årets søkertall er rett og slett svært gledelig, sier PHS-rektor Nina Skarpenes.

1.mars gikk søknadsfristen ut for å søke opptak til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen (PHS).


Nå viser det seg at hele 3 735 personer har søkt opptak til skolens 500 ledige studieplasser.


Det tilsvarer en økning på nær 12 prosent, sammenlignet med søkertallene til politiutdanningen for 2022, skriver PHS i en pressemelding.


– Årets søkertall er rett og slett svært gledelig, sier PHS-rektor Nina Skarpenes i pressemeldingen.


Hun legger til at PHS trenger mange og gode søkere til politiutdanningen.


– At flere nå ser utdanningen og yrket som et godt valg er et stort pluss for høgskolen, politietaten og samfunnet. Dette er inspirerende for alle oss ved Politihøgskolen, fortsetter hun.

- Hard konkurranse

Oppgangen i årets søkertall står i sterk kontrast til fjorårets tall.

Da hadde PHS det laveste søkertallet siden før 2009 ,da PHS ble en del av samordna opptak.


– Det er mye som påvirker søkerinteressen til høyere utdanning. Konkurransen om søkerne er hard. Politihøgskolen skårer svært godt på Studiebarometeret. Bachelorstudentene våre er blant Norges mest fornøyde studenter, og politiutdanningen skårer også svært godt på relevans for yrkeslivet. Det ligger mye arbeid fra de fagansatte bak dette, fortsetter Skarpenes.


PHS har siden i fjor høst trappet opp rekrutteringsarbeidet sitt, og har blant annet økt samarbeidet med politidistriktene.


Skarpenes tror denne innsatsen har medvirket til at flere søker.

Bachelorstudentene våre er blant Norges mest fornøyde studenter, og politiutdanningen skårer også svært godt på relevans for yrkeslivet.

Oslo på topp

2759 av søkerne har politiutdanningen som sin førsteprioritet.

I pressemeldingen kommer det frem at blant førsteprioritet-søkerne, så er det Oslo som er mest populært blant PHS tre studiesteder.


Drøyt halvparten, det vil si 54 prosent, har Oslo som sitt førstevalg.

Mens 26 prosent av søkerne foretrekker Stavern, og de resterende 20 prosentene vil til Bodø.


Videre kommer det frem at kvinneandelen blant årets søkere er 56 prosent.


De fem siste årene har kvinneandelen variert mellom 53 til 57 prosent.

Fortsatt høy kvinneandel

Ifølge NTB så er fremdeles kvinneandelen blant søkerne høy. Kvinneandelen blant årets søkere er 56 prosent. De siste fem årene har kvinneandelen variert mellom 53 til 57 prosent.


Så kan fordelingen endre seg litt gjennom opptaksprosessen. I fjorårets endelige opptak ble fordelingen blant nye studenter tilnærmet 50/50 mellom kvinner og menn.