Krigen i Ukraina

Kripos arbeider med å identifisere vitner til og ofre for krigsforbrytelser

(Kripos) Ledelsen ved Kripos har etablert en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal identifisere personer som har vært vitne til eller selv vært offer for krigsforbrytelser i Ukraina. 18. mars etablerer Kripos en politipost ved Nasjonalt Ankomstsenter på Råde i Østfold.


Gjennom dette arbeidet vil Norge både bidra med informasjon til de ulike internasjonale etterforskningene som er satt i gang, men også på sikt kunne opprette egne straffesaker i Norge. 


- Gjennom samarbeidet i Eurojust er Norge oppfordret om å bidra til informasjonsinnhenting og bidra i etterforskning av krigsforbrytelser i Ukraina. I dag har vi også fått en etterforskningsordre relatert til Ukraina fra Det nasjonale statsadvokatembetet, sier sjef Kripos Kristin Kvigne.


Kripos har nasjonalt ansvar for etterforskning av krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.


I tillegg til politiposten ved ankomstsenteret i Råde, samarbeider Kripos med Politiets Utlendingsenhet (PU) om innhentingen av informasjon om krigsforbrytelser, og har innledet dialog med politidistriktene.


- Vi står foran et viktig arbeid, og hovedfokus nå er å komme i gang med informasjonsinnhentingen. Informasjonen kan bli sentrale brikker i fremtidige norske og internasjonale etterforskninger, sier Kvigne, og legger til:


- Det er for tidlig å si hvor lenge vi opprettholder politiposten eller hvordan organisering og arbeidsformen blir på lengre sikt. Vi justerer dette etter hvert som vi vinner erfaringer, sier hun.

krigen i ukraina
Kristin Kvigne