Kripos bistår politiet i Tana-saken: – Det pågår en massiv etterforskning

Politiet trekker i tvil det siktede har sagt i avhør, men forsvarer mener varetektsfengslingen er gjort på et for tynt grunnlag. Politiet utelukker ikke at flere kan bli siktet (NRK)

Det var natt til fredag for en uke siden at en mann ble meldt savnet i Tana-området. Det ble iverksatt en større leteaksjon etter mannen i 30-årene.


Mannen er ikke opprinnelig fra Tana og Finnmark, men har nær familie fra plassen.


Leteaksjonen ble avsluttet etter forrige helg, men i helgen gikk politiet ut med en melding om at de mener at den savnede er utsatt for en kriminell handling.

Politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

– Pågår en massiv etterforskning

Politiet i Finnmark melder i en pressemelding at de har satt ned et stort etterforskningsteam som har jobbet tett i hele forrige uke, gjennom hele helgen og vil fortsette så lenge det er behov for det.


– Vi har også bistand fra Kripos som bidrar med forsterket etterforskningsledelse og teknisk bistand. Det pågår en massiv etterforskning, opplyser politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør til NRK.


Hun forteller at etterforskningen er delt i prosjekter, der alle gjøremålene er delt i blant annet oppfølging av tips, gjennomgang av elektroniske data, vitneavhør med mer.


– Det er en stor og krevende etterforskning. Vi vet ennå ikke hva som har skjedd med den savnede, og hvor et eventuelt åsted er, men jobber intenst med det.

Fikk medhold i tingretten

På lørdag 24. juni meldte politiet at de mistenker at den savnede trolig er utsatt for en kriminell handling. En mann i 20-årene ble siktet og varetektsfengslet med brev- og besøksforbud i fire uker samme dag.


– Den siktede har avgitt uriktig forklaring. Ifølge politiets etterforskning er det mistanke om at den savnede kan være utsatt for en kriminell handling, drap eller grov vold med døden til følge. Det er mistanke om at den siktede har tilknytning eller medvirket til handlingen, sa Mikkelsen Indbjør.


Mikkelsen Indbjør opplyste videre at politiet ønsket å etterforske hans rolle i forsvinningen, og ba derfor om varetektsfengsling i Indre og Østre Finnmark tingrett på lørdag.


– Når det gjelder den siktede mener politiet det er grunn til å trekke i tvil det han har forklart i avhør. Vi fikk medhold av tingretten i å varetektsfengsle ham i fire uker med brev- og besøksforbud, skriver politiadvokaten i pressemeldingen fra politiet.


– Han er etter det politiet kjenner til den sist kjente, bekreftede, som har hatt kontakt med den savnede.


Utelukker ikke at flere kan bli siktet

Av hensyn til etterforskningen, kan ikke politiet si noe om det er flere som harvært i kontakt med savnede i tiden opp mot forsvinningen.

Det opplyser politiadvokat Mikkelsen Indbjør til NRK


– Det gjenstår enda mye etterforskning, og vi ønsker ikke å utelukke at flere kan bli siktet, skriver politiadvokaten i en e-post til NRK om forsvinningssaken i Tana.

Frykter bevisforspillelse

Politiadvokat Mikkelsen Indbjør sier det er faren for bevisforspillelse som veier tyngst i forbindelse med varetektsfengslingen.


Så lenge det er fare for bevisforspillelse ønsker vi at den siktede holdes varetektsfengslet.


Dette var også punktet politiet fikk medhold i hos tingretten, sier politiadvokaten.


Påtalemyndigheten har fått medhold til varetektsfengsling, og retten vurderte dit hen at det var fare for bevisforspillelse.

Anker varetektsfengsling

Den siktede i forsvinningssaken anker kjennelsen om varetektsfengsling. Det opplyser mannens forsvarer, Trond Pedersen Biti.


– Han er overrasket, og han stiller seg uforstående til dette, sier Pedersen Biti.


Forsvareren regner med at anken blir sendt til Hålogaland lagmannsrett i løpet av mandagen.


– Vi synes at kravene til bevisforspillelse er lagt for lavt. Vi argumenterer for at det er for spinkelt grunnlag, sier forsvareren.

Han legger til at politiet har bilen og alle elektroniske spor.


Den siktede har gitt politiet informasjon om hans kontakt med den siktede før han ble meldt savnet, da han ble pågrepet på torsdag, ifølge Pedersen Biti.


Forsvareren forteller at han synes at dette er en spesiell sak.

– Han er siktet, men man vet ikke hva som har skjedd med savnede. Det blir bare spekulasjoner.

Trond Pedersen Biti er den siktedes forsvarer, og forteller at mannen stiller seg uforstående til siktelsen.

FOTO: NILS HENRIK MÅSØ / NRK

Ber om tips

På lørdag gikk Politiet i Finnmark ut med en etterlysning etter vitner som har sett en sølvgrå VW Caravelle kjøre i Tana kommune.


Det gjelder særlig strekningene Tana bru, Rustefjelbma og Smalfjord-området natt til fredag 16. juni i tidsrommet fra midnatt til klokken 0500.


– Vi utelukker ikke andre områder samt nabokommuner. Dersom noen har kameraovervåking, viltkameraer og lignende som kan ha fanget opp bilen, ønsker vi at de tar kontakt med politiet på tlf. 02800, sto det i pressemeldingen.


De ønsket også kontakt med føreren av en sort Toyota Hilux som har kjørt i området Rustefjelbma i samme tidsrom.


– Vi behandler alle tips og ettergår informasjonen som kommer inn fortløpende, uten at jeg kan gå inn på hva vi har fått inn, skriver politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i en e-post til NRK


På mandag ber politiet fortsatt om publikums hjelp. De ønsker tips dersom noen har sett de to bilene som de tidligere har etterlyst, en sort Toyota Hilux og en sølvgrå VW Caravelle.

VW Caravelle