Grønland får sitt eget nabolagspoliti

Etter sommeren oppretter Oslo politidistrikt nabolagspoliti på Grønland, for å komme enda tettere på innbyggerne i området (Politiet.no)

Målet er at nabolagspolitiet skal skape økt tillit og bedre relasjoner på Grønland gjennom tilstedeværelse, tilgjengelighet og dialog med innbyggerne.


– Jeg har et ønske om at vi i større grad skal være tilgjengelig for innbyggerne våre, både fysisk og digitalt. Det blir viktig for meg å legge til rette for at innbyggerne skal komme i kontakt med oss.


Nabolagspolitiet er en spennende modell for å komme tettere på folk, sier politimester Ida Melbo Øystese.

Sammen med nabolaget ønsker politiet å prioritere det befolkningen mener er viktig, bruke tid på å bygge relasjoner og være tilgjengelige for innbyggerne og andre som virker i området. Dette skal primært skje gjennom tilstedeværelse og patruljering til fots.


– Vi har testet ut modellen med nabolagspoliti på Tøyen siden januar, og har allerede fått positive tilbakemeldinger fra lokalmiljøet. Derfor ser vi allerede nå at det er hensiktsmessig å opprette et nabolagspoliti på Grønland, sier leder for enhet sentrum, Tore Soldal.


Nabolagspolitiet blir et tillegg til forebyggende politi og patruljene som allerede jobber i området.

Tore Soldal, leder for enhet sentrum, og politimester Ida Melbo Øystese på Grønland.

Innfører samme modell som på Tøyen

Politi til fots

– Vi har gode forutsetninger for å komme nærmere innbyggerne. På Grønland har vi korte avstander innenfor et bestemt, geografisk område. I tillegg har området høy befolkningstetthet, en mangfoldig bakgrunn og en stor andel barn og unge. Til sammen gjør dette at Grønland er et egnet sted for å videreføre en slik modell, sier Soldal.