Vi er Etterlyst

Etterlyst er et uavhengig politiblad og ikke linket hverken juridisk eller økonomisk mot etaten. Etterlyst består av personer fra ulike fagmiljøer. Her finner du både politifolk, jurister, journalister og andre som er opptatt av politi og kriminalitet.

Årets politi

Siden 1998 ha vi kåret årets politimann/kvinne og i all beskjedenhet vil vi påstå at det har vært en ubetinget suksess. I 2018 hadde vi 10 års jubileum for denne kåringen og i tillegg 25 års jubileum for magasinet. Dette ble behørig markert, blant annet med ekstra oppmerksomhet ved nettopp kåringen av årets politimann/kvinne. Vi mottar gjerne innspill og forslag til kandidater. Begrunn hvorfor akkurat din kandidat fortjener prisen og send det til epost:redaksjon@etterlyst.no. Juryen som består av en politimann, en jurist og en journalist samt redaktør. Vinneren vil bli annonsert i første utgaven av magasinet i 2019.

Leverandører