Tema

Nok av utfordringer

I den senere tid har vi i politibladet Etterlyst satt fokus på den nye politireformen og flyktningestrømmen til Norge og Europa.

Utfordringene med flyktningestrømmen har vært og er fortsatt mange. Vi har vært vitne til at strømmen av flyktninger nærmest var ute av kontroll. Etter beste evne ble det forsøkt å få på plass gode nok strakstiltak og et registreringssystem man kunne stole på. Så langt synes det også som om myndighetene langt på vei har lykkes, så gjenstår det å se om det kommer nye bølger. Vi skal naturligvis hjelpe de som er i nød, men vi roper også et varsko. Store menneskegrupper vil inn, og av disse er det mange uten asylgrunnlag.

I en rapport fra Politi og tollvesen ved Svinesund viste det seg at halvparten av de som passerte grensekontrollen forsøker å bløffe seg inn. Tidligere utviste, vinningskriminelle, lykkejegere og personer med falske ID/ pass og fra land hvor det åpenbart ikke er grunnlag for asyl. De som ikke har nødvendig beskyttelsesbehov må og skal returneres, hvis ikke settes hele asylinstituttet i fare. Dette arbeidet er vanskelig og svært ressurskrevende. Samtidig er det viktig å huske på at mange av disse er mennesker i nød, uansett status har de rett på god og rettferdig behandling, og at man viser den nødvendige respekt og medmenneskelighet som trengs.

Politireformen
er og har vært en nødvendig prosess. Etaten trengte en «oppussing» og reformen har kommet etter et overmodent politi-Norge. Spørsmålet er bare om dette er godt nok. Nei, sier fellesforbundets leder Sigve Bolstad. Det bevilges altfor lite penger til alle de oppgavene som politiet nå settes til å utføre. Det ideelle vil være at politiet er mer synlig, og ikke bare slik vi frykter, kun til stede i nødsituasjoner. Forebygging er og har alltid vært en svært viktig del av politiets arbeid og må ikke bli skadelidende i en slik omleggingsprosess. Bolstad viser også til IKT løsningene i etaten i dag. Dette ligger på steinalder- nivå hevder han. Her må det rustes betydelig opp, men de nye budsjettene viser at dette ikke er godt nok prioritert.

Den nye politimesteren i distrikt øst, Jon Steven Hasseldal vil på den annen vise til at større politidistrikt vil gi politietaten mer fleksibilitet og kraft til å styrke innsatsen der befolkningen trenger oss. Samfunnet og kriminaliteten endrer seg og der må politiet også møte de nye utfordringene som kommer.

Per Brubakken
Redaktør